ஓம் சுவாமி

ஒரு நல்ல உறவின் இரகசியம்

இருவர் ஒன்றாக மகிழ்ச்சியடைவது, கணப்படுப்பின் அருகில் உட்கார்ந்திருப்பதை ஒத்திருக்கிறது. இங்கு ஒரு அழகான சிறு கதை...

உங்கள் நண்பர்களுடன் பகிர்ந்து கொள்ளவும்: Share on Facebook
Facebook
0Tweet about this on Twitter
Twitter
Share on LinkedIn
Linkedin
Google+
Google+
0Email to someone
email

உங்கள் வாழ்க்கையின் மையம்

இயற்கையில் உள்ள அனைத்தும் முன்பு போலவே அழகாக இருந்தன. ஆனால் பிங்கலாவால் இனிமேலும் அந்த அழகைப் பார்க்க முடியவில்லை...

உங்கள் நண்பர்களுடன் பகிர்ந்து கொள்ளவும்: Share on Facebook
Facebook
1Tweet about this on Twitter
Twitter
Share on LinkedIn
Linkedin
Google+
Google+
0Email to someone
email

ஒரு ஆசிர்வதிக்கப்பட்ட வாழ்க்கை

சில நேரங்களில், மற்றவர்கள் என்னவெல்லாம் அனுபவிக்க வேண்டி இருந்தது என்பதைக் கேட்க நேரும் போது தான், நமது வாழ்க்கை எவ்வளவு ஆசீர்வதிக்கப்பட்ட ஒன்று என்பதை நாம் புரிந்துகொள்கிறோம்.

உங்கள் நண்பர்களுடன் பகிர்ந்து கொள்ளவும்: Share on Facebook
Facebook
2Tweet about this on Twitter
Twitter
Share on LinkedIn
Linkedin
Google+
Google+
0Email to someone
email

பயத்தின் மூலம்

ஒரு செடியின் மூலமாக விதை இருப்பதைப் போல், நமது அச்சங்களுக்கும் ஒரு மூலம் உள்ளது. நமது கவலை, அச்சங்கள் மற்றும் பயத்தைக் கடப்பதற்கு, நாம் அதன் மூலத்தின் வரைப் போக வேண்டும்.

உங்கள் நண்பர்களுடன் பகிர்ந்து கொள்ளவும்: Share on Facebook
Facebook
0Tweet about this on Twitter
Twitter
Share on LinkedIn
Linkedin
Google+
Google+
0Email to someone
email

டாஃப்போடில் (பூ) கோட்பாடு

இங்கே ஒரு எழுச்சியூட்டும் செய்தியுடனான ஒரு அழகான கதை... நமது வாழ்க்கையை வாழ ஒரு வழி.

உங்கள் நண்பர்களுடன் பகிர்ந்து கொள்ளவும்: Share on Facebook
Facebook
0Tweet about this on Twitter
Twitter
Share on LinkedIn
Linkedin
Google+
Google+
0Email to someone
email
First...23456...