ஓம் சுவாமி

ஒரு ஆயிரம் பளிங்குக் குண்டுகள்

வாழ்வில் முக்கியமானது எது என்பதை நினைவூட்டும் ஒரு அழகான கதை இதோ.

உங்கள் நண்பர்களுடன் பகிர்ந்து கொள்ளவும்: Share on Facebook
Facebook
0Tweet about this on Twitter
Twitter
Share on LinkedIn
Linkedin
Google+
Google+
0Email to someone
email

மார்ஷ்மெல்லோ பரிசோதனை

உங்கள் உணர்ச்சிகளை ஒழுங்குபடுத்துவது, அதனால் பெரும்பாலான சூழ்நிலைகளில் நீங்கள் ஒரு குறிப்பிட்ட விதமாக உணருவது சாத்தியமா?

உங்கள் நண்பர்களுடன் பகிர்ந்து கொள்ளவும்: Share on Facebook
Facebook
0Tweet about this on Twitter
Twitter
Share on LinkedIn
Linkedin
Google+
Google+
0Email to someone
email

வாழ்க்கையின் அடிப்படை

இந்த வாழ்க்கையின் துன்பத்திலிருந்து வெளியே வர வழியே இல்லையா என்று சில நேரங்களில் தோன்றுகிறதா?

உங்கள் நண்பர்களுடன் பகிர்ந்து கொள்ளவும்: Share on Facebook
Facebook
0Tweet about this on Twitter
Twitter
Share on LinkedIn
Linkedin
Google+
Google+
0Email to someone
email

ஞானம் அடைதல்

ஞானம் அடைதல் என்றால் நீங்கள் எப்போதும் பேரின்ப அலைகளில் உலா வருவீர்கள் என்று அர்த்தமா?

உங்கள் நண்பர்களுடன் பகிர்ந்து கொள்ளவும்: Share on Facebook
Facebook
0Tweet about this on Twitter
Twitter
Share on LinkedIn
Linkedin
Google+
Google+
0Email to someone
email

நிரம்பியுள்ள மனதிலிருந்து கவனமுள்ள மனத்திற்கு

ஒரு மலர் மலர்கிறது, உலகம் முழுவதும் அது வசந்த காலமாக இருக்கிறது.

உங்கள் நண்பர்களுடன் பகிர்ந்து கொள்ளவும்: Share on Facebook
Facebook
0Tweet about this on Twitter
Twitter
Share on LinkedIn
Linkedin
Google+
Google+
0Email to someone
email
12345...