ஓம் சுவாமி

உங்களின் வாக்குறுதிக்கு மதிப்புக் கொடுத்தல்

ஒரு வாக்குறுதியைக் காப்பாற்ற நேர்மையும், ஒழுக்கமும் தேவை. அதை நாம் இயற்கையிடம் இருந்து கற்றுக்கொள்ளலாம்.

பட்டாம்பூச்சி விளைவு

மும்பையில் உள்ள ஒரு பட்டாம்பூச்சியின் சிறகடிப்பு, இமயமலையில் பனிச்சரிவை ஏற்படுத்த முடியுமா?

1