ஒரு ஆசிர்வதிக்கப்பட்ட வாழ்க்கை

சில நேரங்களில், மற்றவர்கள் என்னவெல்லாம் அனுபவிக்க வேண்டி இருந்தது என்பதைக் கேட்க நேரும் போது தான், நமது வாழ்க்கை எவ்வளவு ஆசீர்வதிக்கப்பட்ட ஒன்று என்பதை நாம் புரிந்துகொள்கிறோம்.