ஓம் சுவாமி

மகிழ்ச்சியா அல்லது வருத்தமா?

மகிழ்ச்சி மனத்தின் ஒரு நிலையாகும். நீங்கள் உங்களிடம் எவ்வளவு இதமாக இருக்கிறீர்களோ, அவ்வளவு மகிழ்ச்சியாக இருப்பீர்கள்.

மனித வாழ்க்கை ஒரு பெண்டுலம் (pendulum) போன்று தொங்கிக்கொண்டிருக்கிறது. நேர்மறை மற்றும் எதிர்மறை, நன்மை மற்றும் தீமை, சரி மற்றும் தவறு, உண்மை மற்றும் பொய், உயர்வு மற்றும் தாழ்வு, தடித்த மற்றும் மெல்லிய ஆகியவற்றைப் போன்ற இன்னும் பல இரட்டைகளின், ஒரு முழுக் குவியலின் இடையே ஊசலாடிக் கொண்டிருக்கிறது. எனினும் இவை அனைத்துமே அவரவர்களின் உள் உணர்வைச் சார்ந்தவாறே இருக்கிறது. நீங்கள் அதை அனுமதிக்காத வரை அதால் உங்களைப் பாதிக்க முடியாது. உங்களுக்கு நான் ஒரு சிறிய கதையைக் கூறுகிறேன்: ஒரு காலத்தில் ஒரு துறவி இருந்தார். பல ஆண்டுகளாக அவர் தியானம், மிகுந்த சிந்தனை மற்றும் பொறுமையுடன் பயிற்சி செய்தார், ஆனாலும் அவரால் ஞானத்தை அடைய முடியவில்லை. குறிப்பாக மக்கள் அவரது புனிதத் தன்மையைப் பார்க்கத் தவறின போதும், அவர் உண்மை என்று நினைத்ததை…read more

நேர்மறையாக இருக்கும் கலை

நேர்மறையாக இருப்பது அவரவரின் விருப்பத்தைப் பொருத்த ஒரு விஷயம். நேர்மறையான மக்கள் மகிழ்ச்சியான மக்கள். பொதுவாக மிகவும் வெற்றிகரமானவர்களும் தான்.

முன்னொரு காலத்தில் ஒரு மனிதன் இருந்தான். அவன் எப்போதும் நேர்மறையானவன். ஏதாவது அசம்பாவிதம் நடக்கும் போதெல்லாம், “இதைவிட மோசமாக இருந்திருக்கலாம்” என்று கூறுவான். இவ்வாறு அவன் சொல்லிக் கொண்டே இருப்பது அவனது நண்பர்களுக்கு எரிச்சலூட்டத் தொடங்கியது. ஒருவர் நேர்மறையாக எப்போதும் இருக்கும் போது, சுற்றியுள்ள சராசரியாக சிந்திப்பவர்களுக்குக் கோபத்தை மூட்டக்கூடும். ஒரு நாள், அவரது நண்பர் அவரிடத்தில் வந்து தான் கார் ஓட்டும்பொழுது ஒரு பயங்கரமான விபத்தில் சிக்கி அனைத்து எலும்புகளும் முறிந்துவிட்டது போலக் கனவு கண்டதாகக் கூறினார். என்னைக் குணப்படுத்த மருத்துவ உதவியாளர்கள் மிகவும் முயற்சித்துத் தோற்றனர். எனக்கு மின்சார அதிர்வுகளும் கொடுக்கப்பட்டன ஆனால் அனைத்து முயற்சிகளும் தோல்வியடைந்தன. இறுதியில், அவர்கள் நான் இறந்துவிட்டதாக அறிவித்தனர். மரண தூதுவர்கள் வந்து என்னை நரகத்திற்கு இழுத்துச் சென்றனர். அவர்கள் என்னைக் கடுமையாக அடித்ததில் தோல் உரிந்து நான்…read more

மக்கள் ஏன் மாறுகிறார்கள்?

வாழ்வில் தங்கள் முன்னுரிமை மாறும் போது மக்கள் மாறுகின்றனர். அவ்வாறு நடக்கும் போது, அவர்கள் முன்பொருமுறை செய்தது இனி பொருளற்று போகிறது.

நான் உன் மேல் அக்கறை கொண்டிருக்கிறேன். எந்த விஷயமானாலும் நான் எப்போதும் உன்னிடம் அன்பு செலுத்துவேன். ஆம், நாம் கண்டிப்பாக இந்த ஆண்டு ஒரு விடுமுறைக்குச் செல்வோம். நான் ஏழு மணிக்குச் சத்தியமாக வீட்டிற்கு வந்து விடுவேன். நான் மீண்டும் உன்னிடத்தில் கோபம் கொள்ள மாட்டேன். இது பேன்ற பல வாக்குறுதிகளை மக்கள் ஒருவருக்கொருவரும், தமது அன்புக்குரியவர்களிடமும், பொதுவாக யாரிடம் அக்கறை கொண்டுள்ளனரோ அவர்களிடமும் செய்கின்றனர். அவர்கள் கூறும் இது போன்ற வார்த்தைகளைப் பொய்யாக உரைக்கவில்லை. அவற்றை உணர்ந்து கடைப்பிடிக்க நினைக்கிறார்கள். இருந்தாலும், பலரால் தங்களால் உறுதியளிக்கப்பட்ட பெரும்பாலான வாக்குறுதிகளைக் கடைப்பிடிக்க முடிவதில்லை. அப்படியானால் இது போன்ற பெரிய வாக்குறுதிகளை ஒருபோதும் மதித்துக் கொடுக்கவில்லை என்று அர்த்தமா? உண்மையில் அவ்வாறு இல்லை. உலகில் ஒன்றுதான் நிரந்தரமானது, அதுவே மாற்றம் என்பது. இந்த உலகம் உயிருள்ளவை மற்றும் உயிரற்றவற்றால்…read more

1